Advertisements
Skip to content

Tag: katana zero

News 0

Katana Zero’s Next DLC Is Larger Than We Thought

More samurai slowdown.

Advertisements